جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله انبار(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله انبار خود به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

۱-تیرآهن ۱۴به تعداد حدود ۲۱ شاخه ۱۲ متری

۲-تیر آهن ۱۶ به تعداد حدود ۳۵ شاخه ۱۲ متری

۳-تیر آهن ۲۲ به تعداد حدود ۳۷ شاخه ۱۲ متری

۴-قوطی ۴۰*۱۰۰ به تعداد حدود ۴۵۶ شاخه ۶متری

۵-قوطی ۹۰*۹۰ به تعداد حدود ۴۸ شاخه ۶متری

۶-نبشی ۶ به تعداد حدود ۶۰۰ عدد ۱۰ سانتیمتری

۷-نبشی ۱۲ به تعداد حدود ۲۱۰ عدد ۱۲ سانتیمتری

۸-صفحه پلیت ۲۰۲۰۱۰ میلیمتر به تعداد حدود ۵۲ عدد

۹-صفحه پلیت ۴۰۴۰۱۰ میلیمتر به تعداد حدود ۳۰ عدد

۱۰-ناودان ۱۴ به تعداد حدود ۱۵ شاخه ۱۲ متری

۱۱-سیم آرماتوربندی به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم

۱۲-ورق شیروانی به میزان ۳۰۰۰ متر مربع

۱۳-توری به میزان ۲۷۰۰ متر مربع

۱۴-پیچ شیروانی ۷سانتی به تعداد ۶۰۰۰ عدد

۱۵-میلگرد ۱۴ به مقدار ۹ تن

۱۶-میلگرد ۸ به مقدار ۲ تن

۱۷-میلگرد ۱۰ به مقدار ۲ تن

۱۸-بولت نمره ۲۲ به تعداد حدود ۲۱۰ عدد

۱۹-مهره بر مبنای بولت مصرفی

۲۰-صفحه پلیت ۴ سوراخه ۵۰۵۰۱۵ میلیمتر به تعداد ۵۲ عدد

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸ و ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/٢۴

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.