شرکت کشت و صنعت شریف آباد:

آدرس دفتر مرکزی :

تهران،خیابان گاندی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه 33، پلاک 16
کد پستي: 1516655311
تلفكس: 88779033 و 88779034

شماره داخلی بورس و امور سهام: 238

مزرعه شرکت کشت و صنعت شریف آباد:

آدرس:

قزوین – کیلومتر 17 جاده قزوین – آبیک – سه راه خاکعلی- بعد از راه آهن-

انتهای اولین فرعی سمت راست

تلفن: 02832560191

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما