جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقدیر دکتر فخاری از عملکرد شرکت های هلدینگ کشاورزی کوثر

تقدیر دکتر فخاری از عملکرد شرکت های هلدینگ کشاورزی کوثر

 

دکتر ناصر فخاری با اشاره به اعلام رسمی آمار تورم توسط مرکز آمار ایران در صفحه ویراستی خود نوشت: تورم ماهانه فروردین ماه به طور متوسط ۳.۷ درصد بوده است و تورم لبنیات و تخم_مرغ ۰.۳ درصد.

خداقوت به همکارانمان در شرکت‌های تولید مرغ و لبنیات

 

زکوثر، زماهان، زشریف، دیزباد، مرغک، زربال و ضرورت تلاش مضاعف برای مهار_تورم.