جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقدیر از همکاران مالی در روز حسابدار

کشت و صنعت شریف آباد - روز حسابدار

دکتر حاج اکبری، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد روز حسابدار را به مدیران و پرسنل حسابداری تبریک گفت.

 به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، دکتر حاج اکبری با حضور در بخش مالی شرکت از همکاران و پرسنل حسابداری تشکر کرد و گفت

روز حسابدار ، یعنی یادآوری تلاش شما عزیزان که ثانیه ها و دقیقه هایی را صرف ثبت، بررسی و ارزیابی عملکرد مالی مجموعه  می کنید و زمینه توسعه، پیشرفت و تعالی سیستم های اداری را فراهم می آورید . شما  با تمام تلاش و دقت به ثبت وقایع مالی که مهمترین رکن و نبض شرکت است با حساسیت می پردازید که این خود جای تشکر دارد و چه خوب است که در تقویم روزی برای تقدیر از شما عزیزان زحمتکش نامگذاری شده است.
روزتان مبارک و تراز زندگی تان همیشه موزون و موجودی هایش همواره افزون باد.»