جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تخلیه و چیدمان یونجه و کلش در محل انبار محصول حداقل ۵۰۰۰ تن(منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:

تخلیه و چیدمان یونجه و کلش در محل انبار محصول حداقل ۵۰۰۰ تن

را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:

جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس کیلوگرم و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی.:۱۴۰۰/۰٣/۰٣

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس هماهنگی:

۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱