جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقق ۹۵درصدی بودجه ۹ ماهه شریف آباد

شریف آباد

خبر داغ در پایان تابستان داغ تحقق ۹۵درصدی بودجه ۹ ماهه شریف آباد افزایش ۷۷ درصدی سود خالص ۹ ماهه شرکت کشت و صنعت شریف آباد نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل و تحقق ۹۵درصدی بودجه ۹ ماهه شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت کشت و صنعت شریف آباد موفق شد جهت دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۴۰۲،۷۰۴ میلیون ریال سود خالص محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل مبلغ ۶۱۱،۸۰۹ میلیون ریال و معادل ۷۷درصدرشد داشته است. لازم به ذکر است سود خالص ۹ماهه سال مالی قبل مبلغ ۷۹۰،۸۹۵ میلیون ریال بوده است. همچنین سود عملیاتی واحد لبنی کارخانه رابتا وابسته به شرکت کشت و صنعت شریف آباد جهت دوره ۹ ماهه جاری مبلغ ۶۴۰، ۴۹ میلیون ریال محقق گردیده که بالاترین سود عملیاتی این واحد لبنی در سنوات اخیر بوده است. از نکات حائز اهمیت ، حاشیه سود خالص ۲۰درصدی شرکت می باشد که برای اولین بار جهت دوره های ۹ ماهه در این شرکت رقم خورده است.