جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقق بودجه ۱۰۲ درصدی شش ماهه شریف آباد

تحقق بودجه 102 درصدی شش ماهه شریف آباد

تحقق بودجه ۱۰۲ درصدی شش ماهه شریف آباد شرکت کشت و صنعت شریف آباد توانست به تحقق بودجه ی ۱۰۲ درصدی دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت کشت و صنعت شریف آباد، این مجموعه توانست با توجه به استفاده از تمامی ظرفیت های موجود خود و عمل به فرمان رهبری در جهت شعار سال(مهار تورم،رشد تولید) و همچنین سیاست های ابلاغی سازمان اقتصادی کوثر به بودجه ی ۱۰۲ درصدی دست پیدا کند. گفتنی است : سود تحقق یافته شش ماهه جاری ۸۶۰.۴۶۲ میلیون ریال می باشد و این شرکت سود شش ماهه طبق بودجه مصوب ۸۴۸.۰۹۲ میلیون ریال ، یعنی ۱۲.۳۷۰ میلیون ریال سود بیشتر از بودجه را بدست آورده و آن را عملی کرده است. که این نوید تولید بیشتر و در نتیجه سود آوری و اشتغال را به همراه دارد.