جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ۱۴۰۲

زشریف- شرکت کشت و صنعت شریف آباد

بازگشایی نماد “زشریف” پس از برگزاری

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شریف آباد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کشت و صنعت شریف آباد، روزشنبه مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ و تخصیص سود هر سهم مبلغ ۵۵۵ ریال به سهامداران، نماد بورسی شرکت “زشریف” در بازار فرابورس در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷بازگشایی شد و با اقبال عمومی مواجه گردید. به طوریکه در روز بازگشایی آخرین معامله با ارزش ۵۶۴۰ریال و قیمت پایانی ۵۶۵۰ریال به ترتیب افزایش در هر سهم داشت. لازم به ذکر است شرکت کشت و صنعت شریف آباد اولین شرکت در مجموع شرکتهای بورسی وابسته به سازمان اقتصادی کوثر است که قبل از سال جدید و پایان سال ۱۴۰۲ مجمع خود را با موفقیت برگزار کرد و هدیه نوروزی خود را به سهامداران تقدیم کرد.