جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برداشت مزارع ذرت علوفه ایی(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف در نظر دارد جهت برداشت مزارع ذرت علوفه ایی خود از تاریخ ۲۵ شهریور ماه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از افراد واجد شرایط و دارندگان ادوات و ماشین آلات برداشت و حمل مناسب دعوت بعمل می آید تا جهت رویت مزارع و شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار برداشت و حمل محصول، پیش از تاریخ فوق اقدام نمایند.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/١۴

آدرس شرکت: قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین_تهران, سه راهی خاکعلی بعد از پل راه آهن شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:       ۰۲۸۳۲۵۶۶۶۷۵

                            ۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸