جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برداشت محصول قصیل جو از مزارع کشاورزی شرکت شریف آباد

به گزارش روابط عمومی مقدار برداشت ۸۰۹۷۰۷۰ کیلوگرم قصیل جو از ۲۸۲ هکتارزمین های بخش کشاورزی شرکت شریف آباد انجام شد.

مهندس فرید شیرزاد مدیر بخش کشاورزی شرکت گفت: شرکت کشت و صنعت شریف آباد توانست با بهره گیری از روش های بروز صنعت کشاورزی همراه با دانش و تجربه متخصصان خود بهترین راندمان برداشت  در این زمینه را به خود اختصاص داد.