جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بازدید شرکت کشت و صنعت شریف آباد از مجموعه کوثر به چین سامین

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد بازدید مهندس داود ماندگار سرپرست شرکت کشت و صنعت شریف آباد و تیم همراه از مجموعه کوثر به چین سامین

صبح روز پنج شنبه مدیران این شرکت با حضور در کارخانه سامین ضمن بازدید ، مذاکرات خود را با مدیران شرکت کوثر به چین سامین انجام داده و در ادامه از خط تولید و کارخانه دیدن کردند.