جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بازدیدمهندس سید علی خانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش تصویری بازدید جناب آقای مهندس سید علی خانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار بهمراه کارشناسان محترم از شرکت کشت و صنعت شریف آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت شریف آباد رئیس اداره نظارت برناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس اوراق بهادار بهمراه کارشناسان محترم به منظور کسب اطلاعات فنی و دامپروری از مزرعه شرکت کشت و صنعت شریف آباد بازدید بعمل آوردند.

مهندس سبحانی معاونت مالی ضمن خیر مقدم درخصوص فعالیتهای اقتصادی و مالی شرکت توضیحاتی ارائه نمود وپس بازدید میدانی تیم مذکوراز واحدهای مختلف دامپروری (فری استال، گوساله دانی، شیردوشی، انبار وسیلوها) در ادامه مهندس علی خانی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مثبت شرکت ،  سوالاتی مبنی برمیزان شیرتولیدی و فروش و…. پرسید ومهندس موسوی معاونت بخش تولید و توسعه دامپروی توضیحات لازم را در این زمینه به ایشان ارائه نمود ند.