جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام پیمانکاری اجاره تراکتور بخش خوراکسازی واحد دامپروری

مناقصه

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری اجاره تراکتور بخش خوراکسازی واحد دامپروری خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-اجاره یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر با راننده
۲-اجاره یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر بدون راننده
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١٢/۰۴
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.