جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) (منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) خود  را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شماره تماس:

۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱

تاریخ انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰