جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اخذ گواهی نامه های ایزو توسط شرکت کشت و صنعت شریف آباد در زمینه تولید محصولات لبنی

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در راستای بهبود فرآیندها و اقدامات اجرایی به ویژه ارتقای کیفیت محصولات لبنی تولید شده در کارخانه رابتا (استان قم، شکوهیه)، موفق به اخذ گواهی نامه-هایISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO22000:2018, HACCP, ISO9001:2015  شد.

شرکت لبنی رابتا وابسته به کشت و صنعت شریف آباد با هدف استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه و بهبود عملکرد کمی و کیفی (ISO9001:2015)، استقرار سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی (ISO14001:2015)، ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه¬ای کارکنان و پرسنل شرکت (OHSAS18001:2007)، استاندارد ایمنی مواد غذایی (ISO22000:2018) و انواع خطرات میکروبیولوژیکی، شیمیایی و صنعتی در مواد غذایی (HACCP )، اقدام به اجرای  مفاد این استانداردهای بین المللی در شرکت نموده است.

با استقرار این سیستم های مدیریتی  در شرکت اهداف زیر بیش از قبل محقق خواهد شد:

* افزایش رضایت مشتری

* انطباق جامع تر با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

* ارتقای ایمنی پرسنل و کارکنان در محیط کار

* کاهش آلایندگی محیط زیستی و پایش و پیگیری مستمر جنبه های زیست محیطی تولید

* اثبات کیفیت بهداشتی و امنیت مواد غذای تولید شده