جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجرای پروژه کشاورزی(منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه برداشت جو علوفه ایی به مقدار تقریبی ۶۰۰۰ تن با دستگاه چاپر و هد مخصوص برداشت علوفه جو را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد

۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸

تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.