جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجرای پروژه سیستم آبیاری نواری(تیپ) (منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه:

اجرای پروژه سیستم آبیاری نواری(تیپ) در سطح ۱۰۰ هکتار بر اساس طراحی انجام شده با استفاده از سیستم آبپاش کلاسیک موجود در اراضی  را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:اقای مهندس شیرزاد

۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸

زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.