جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اتمام عملیات اجرایی ساخت و نصب ۶ مخزن فلزی کارخانه ساخت خوراک دام کشت و صنعت شریف آباد

اتمام عملیات اجرایی ساخت و نصب ۶ مخزن فلزی کارخانه ساخت خوراک دام  کشت و صنعت شریف آباد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

آغاز بهره برداری از مخازن فلزی نگهداری و انتقال کنسانتره در راستای توسعه و تکمیل کارخانه ساخت خوراک دام