جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مناقصه انجام عملیات اجرائی ، بارگیری، حمل و تخلیه ذرت سیلویی از دپو

مناقصه

آگهی مناقصه  انجام عملیات اجرائی ، بارگیری، حمل و تخلیه ذرت سیلویی از دپو واقع در شهرستان هلیلان به مقصد مزرعه شرکت کشت و صنعت شریف آباد

 

دریافت فایل مناقصه