شرکت کشت و صنعت:

آدرس دفتر مرکزی :

تهران، خیابان آزادی، یادگار امام شمال، خیابان شهید حبیب اله ، بلوار شهید سیادت، شماره 51
کد پستي: 1456918556
تلفكس: 66556523 و 66556524

مزرعه شرکت کشت و صنعت

آدرس:

قزوین – کیلومتر 17 جاده قزوین – آبیک – سه راه خاکعلی- بعد از راه آهن-

انتهای اولین فرعی سمت راست

تلفن: 02832560191

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما